top of page
 FAQ 

Wat is het verschil tussen de witte, turquoise en veelkleurige revoluties? We hebben drie 'kleuren' revoluties gekozen die we op REVOLUTION RISING op donderdagavond 11 november al enigszins gaan invullen, en die als startpunt dienen voor het REVOLUTION LAB op vrijdag en zaterdag. Ze hebben elk hun eigen smaak of thema. Er is geen precies onderscheid tussen de revoluties; er zal juist veel overlap zijn.  

Zijn er nog kaarten? Je kunt via deze link kijken of er nog kaarten beschikbaar zijn.

Is er een reservelijst? Ja. Voor groepen binnen REVOLUTION LAB waarvoor geen kaarten meer online te krijgen zijn, kun je je opgeven voor de reservelijst. Informatie is verkrijgbaar bij Pauline Quax.

Ik moet op vrijdag/zaterdag eerder weg, is dat ok? Nee, dat is niet de bedoeling. Als je van tevoren weet dat je niet tot het einde kunt blijven, koop dan liever geen kaartje.  

Kan ik op vrijdag/zaterdag na aanvang nog aanschuiven? Nee.

Wat moet ik doen als ik onverhoopt niet kan? Maak een ander op de reservelijst blij met je plekje. We hebben per starttijd op vrijdag en zaterdag slechts 10 plekken maximaal. Stuur ons een mailtje, ook als het kort tevoren is. Kunnen we je plek opvullen, dan krijg je sowieso je geld terug.

Een bekende doet mee of vrijdag/zaterdag. Zal ik met hen in een groepje? We hebben in principe liever dat bekenden of collega's aan andere groepje deelnemen, omdat ze zo klein zijn. Dat komt de diversiteit ten goede. Achteraf kun je dan de resultaten vergelijken! 

Wat gaan we eigenlijk doen op vrijdag/zaterdag? We houden het programma nog even geheim. Wel zeggen we alvast dat het programma intensief en interactief is, en je actieve deelname dus vanzelfsprekend is. Het programma bestaat niet alleen uit praten.

Wat is de voertaal? De voertaal is (uitsluitend) Nederlands.

Ik kan donderdag niet. Kan ik op vrijdag/zaterdag toch meedoen? Ja, dat kan. De groepen op vrijdag en zaterdag kunnen zich laten inspireren door de resultaten tot dusver en om dat mogelijk te maken, bieden we deze resultaten bij de introductie van het lab in samengevatte vorm aan. Tijdens REVOLUTION LAB begin je echter met een schone lei en ben je met je team niet gebonden aan wat eerder is bedacht of voorgesteld. Het is je eigen revolutie!

Aan hoeveel programmaonderdelen kan ik meedoen? We gaan er vanuit dat de meeste deelnemers REVOLUTION RISING bijwonen op donderdagavond en één starttijd kiezen op vrijdag óf zaterdag. Op 13 januari 2022 zal nog een slotbijeenkomst plaatsvinden. 

Hoe verhoudt het programma zich tot de tentoonstelling? Renny Ramakers is onafhankelijk curator van de tentoonstelling The World As We Don't Know It bij droog in Amsterdam. Ze heeft Farid Tabarki en Rindert de Groot van Studio Zeitgeist gevraagd om bij deze tentoonstelling een programma te maken met een handelingsperspectief. POWER TO THE PLANET is hiervan het resultaat. 

bottom of page