top of page
Search
  • Writer's pictureStudio Zeitgeist

Veelkleurige revolutie draait economische, politieke en juridische instituties

Pieter, Guy Parker, Carya, Renske maakten op 13 november 2021 hun eigen veelkleurige revolutie tijdens POWER TO THE PLANET: REVOLUTION LAB. Dit zijn hun inhoudelijke resultaten.


Wij zijn de veelkleurige revolutie van alle levensvormen op aarde!

Bijeen in Amsterdam op 13 november 2021

We richten een interdisciplinair Wereldparlement op gebaseerd op een holistisch wereldbeeld.

Mensen worden lid door loting en op hun taak voorbereid door belangeloze experts. De leden vertegenwoordigen alle levensvormen. Wat op lokaal niveau kan worden besloten, wordt op lokaal niveau besloten door lokale raden.

We richten een ecologisch geldsysteem op met diverse munteenheden, waarin al het geld een reële waarde vertegenwoordigt. We schelden alle schulden kwijt. De criteria voor krediet zijn de toegevoegde waarde voor het ecosysteem en sociale rechtvaardigheid.

We handhaven nationale staten maar openen alle grenzen. Men krijgt het recht om te wonen en te werken waar men wil.

We organiseren arbeid op een nieuwe manier. Ieder levert een bijdrage naar vermogen. We voeren een basisinkomen in. Werknemers worden aandeelhouders van de bedrijven.

Maatschappelijke dienst wordt onderdeel van opleiding en werk.

Het onderwijs biedt praktische en theoretische opleidingen, die onderling niet in hiërarchisch verband staan.

Alle levensvormen en onderdelen van het ecosysteem krijgen rechtspersoonlijkheid.

We voeren een wereldwijd verbod op vervuilend vervoer in.

Samen brengen we het leven terug op de planeet!24 views0 comments

Comments


bottom of page