Het is tijd voor een nieuwe orde op de planeet die recht doet aan al het leven. Laten we nu meteen met die revolutie beginnen: design your own revolution! POWER TO THE PLANET biedt een driedaags programma in november 2021 waarin een bont geschakeerde groep mensen met elkaar proefondervindelijk vaststelt hoe het is om samen te besluiten dat het allemaal écht anders moet. Het programma is onderdeel van de expositie The World As We Don't Know It van Renny Ramakers en vindt plaats bij @droog op de Staalstraat in Amsterdam.

-WAT IS JOUW REVOLUTIE-

De alternatieve revoluties hebben een kleur en een thematisch startpunt. De precieze invulling ervan hangt helemaal af van jou als revolutionair denker en doener. Op 11, 12 en 13 november 2021 hebben tientallen revolutionairen zic h hun eigen invulling gegeven aan deze revoluties.

Unknown.jpeg

VEELKLEURIG begint vanuit diversiteit en dynamiek

VEELKLEURIG

ss-180912-hurricane-florence-mn-05.jpg

WIT begint vanuit harmonie en eenheid

WITTE

Screenshot 2564-10-25 at 18.45.24.png

TURQUOISE begint vanuit de natuur en het systeem

TURQUOISE